• Účtovníctvo a mzdy

  Jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo, mzdy a personalistika.

  ... Viac
 • Daňové priznania

  DPFO, DPPO, DPH, DzMV, DzoZČ

  ... Viac
 • Ostatné služby

  Ekonomické poradenstvo, účtovný dozor, rekonštrukcia účtovníctva, optimalizácia daní

  ... Viac

Vízia: Chceme byť spoľahlivým a dlhodobým partnerom poskytovaním vysokej kvality služieb našim klientom

Poskytujeme profesionálne komplexné služby v oblasti účtovníctva a spracovania miezd so zameraním sa na živnostníkov, malé a stredné firmy, podnikajúcich v rôznych odvetviach obchodu, poskytovaní služieb alebo vo výrobnej oblasti.  Ďalej poskytujeme ekonomické poradenstvo a účtovný dozor.

Našou filozofiou je zabezpečiť pre klienta komplexný ekonomický servis vrátane kontaktov s úradmi a vyjsť v ústrety požiadavkám a potrebám našich klientov bez rozdielu toho, aké dosahujú zo svojej činnosti obraty a zisky.

Kladieme dôraz na profesionalitu, prehľadnosť, súlad s legislatívou, Vašu ochranu a prijateľné ceny. Cieľom je podpora Vášho podnikania formou kvalitne spracovanej ekonomickej agendy.

Ponúkame Vám efektívnejšie využitie Vášho časového priestoru, ktorý môžete  venovať  Vášmu podnikaniu. V neposlednom rade Vám ponúkame aj šetrenie Vašich finančných prostriedkov optimalizáciou daňového zaťaženia.
Je možné si dohodnúť jednanie v niektorom zo štyroch cudzích jazykov: nemčine, angličtine, ruštine či maďarčine.  Takže už nič nebráni Vášmu podnikaniu na Slovensku.Prioritou je individuálny prístup ku klientovi a prispôsobenie sa jeho požiadavkám.