• Účtovníctvo a mzdy

  Jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo, mzdy a personalistika.

  ... Viac
 • Daňové priznania

  DPFO, DPPO, DPH, DzMV, DzoZČ

  ... Viac
 • Ostatné služby

  Ekonomické poradenstvo, účtovný dozor, rekonštrukcia účtovníctva, optimalizácia daní

  ... Viac

Mzdy a personalistika

Prečo spracovávať mzdové účtovníctvo a viesť personálnu agendu externe ?

- náklady na externého dodávateľa sú nižšie ako na interného mzdového účtovníka
- údaje sú diskrétne a bezpečne uložené
- preberáme plnú zodpovednosť za správnosť a včasnosť spracovania mzdovej agendy

Mzdové účtovníctvo zahŕňa:

 • prihlasovanie a odhlasovanie zamestnancov z/do poisťovní
 • vedenie osobných údajov zamestnancov
 • výpočet mzdy, rekapitulácia mzdy
 • výplatné pásky, mzdový list
 • výplata miezd na osobné účty
 • mincovka
 • vypracovanie výkazov pre odvody do fondov a ich doručenie
 • prevodný príkaz
 • evidencia dovoleniek a hodinových priemerov
 • vyúčtovanie dane
 • rekapitulácia účtovníctva
 • potvrdenie o zdaniteľnej mzde a zrazených preddavkoch
 • potvrdenie o príjme na rodinné prídavky alebo na účely výpočtu nemocenských dávok pre sociálnu poisťovňu
 • rozviazanie pracovného pomeru
 • vypracovanie zápočtu rokov a evidenčného listu
 • ohlasovanie vytvorených a zaniknutých pracovných miest
 • prehľady a hlásenia pre daňový úrad
 • konzultácie a poradenstvo