• Účtovníctvo a mzdy

  Jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo, mzdy a personalistika.

  ... Viac
 • Daňové priznania

  DPFO, DPPO, DPH, DzMV, DzoZČ

  ... Viac
 • Ostatné služby

  Ekonomické poradenstvo, účtovný dozor, rekonštrukcia účtovníctva, optimalizácia daní

  ... Viac

Daňové priznania

Na základe dátového výstupu nevyplývajúceho z nami vedeného účtovníctva ponúkame služby v oblasti daňových priznaní, a to:
Daň z príjmov:
 • výpočet daňovej povinnosti
 • výpočet preddavkov na daň z príjmov
 • daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb
 • daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb
 • výpočet poistného na zdravotné a sociálne poistenie pre fyzické osoby samostatne zárobkovo činné, resp. majúce príjmy tejto povahy
Daň z pridanej hodnoty:
 • daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty mesačné a štvrťročné
 • kontrolný výkaz pre DPH
 • výpočet koeficientu, jeho uplatnenie mesačné, štvrťročné a ročné
 • súhrnný výkaz DPH
Daň z motorových vozidiel:
 • zabezpečenie oznamovacích povinností
 • výpočet daňovej povinnosti
 • výpočet preddavkov na daň z motorových vozidiel
 • daňové priznanie k dani z motorových vozidiel
Daň zo závislej činnosti:
 • výpočet dane a jej klasifikácia
 • vypracovanie mesačného prehľadu o zrazených preddavkoch na daň
 • vypracovanie ročného hlásenia o zrazených preddavkoch na daň
 • výpočet daňového bonusu a jeho uplatnenie
 • výpočet zamestnaneckej prémie a jej uplatnenie