• Účtovníctvo a mzdy

  Jednoduché účtovníctvo, podvojné účtovníctvo, mzdy a personalistika.

  ... Viac
 • Daňové priznania

  DPFO, DPPO, DPH, DzMV, DzoZČ

  ... Viac
 • Ostatné služby

  Ekonomické poradenstvo, účtovný dozor, rekonštrukcia účtovníctva, optimalizácia daní

  ... Viac

Ostatné služby

Pre fyzické osoby – podnikateľov (SZČO):
 • konzultácie súvisiace so začatím podnikania
 • poradenstvo v súvislosti s pozastavením alebo zrušením živnosti
 • daňová a odvodová optimalizácia
 • výpočet poistného na zdravotné a sociálne poistenie (odvody)
 • ročné zúčtovanie zdravotného poistenia
 • administratíva s úradmi (zdravotná poisťovňa, sociálna poisťovňa, daňový úrad)
 • poradenstvo pri vymáhaní pohľadávok v spolupráci s právnikom
Pre občanov:
 • vypracovanie daňového priznania
 • plnenie oznamovacích povinnosti v súvislosti s prenájmom nehnuteľností alebo inými príjmami alebo činnosťami
Pre právnické osoby:
 • konzultácie súvisiace so začatím podnikania
 • daňová a odvodová optimalizácia
 • plnenie povinností a vypracovanie dokumentov v súvislosti s účtovnou závierkou
 • poradenstvo pri vymáhaní pohľadávok v spolupráci s právnikom
Ostatné:
 • poradenstvo pri rozhodovaní o vhodnej právnej forme podnikania či kombinácie týchto foriem
 • rekonštrukcia účtovníctva
 • interné posúdenie formálnej a údajovej správnosti a úplnosti účtovníctva
Účtovný dozor:

Hlavným cieľom a zmyslom účtovného dozoru je identifikácia chýb v účtovníctve klienta a prevencia vzniku ďalších chýb a nedostatkov,  ktoré majú za následky pokuty a penále zo strany štátnych inštitúcií.

Služba zahŕňa:

 • okamžité odstránenie odhalených nedostatkov
 • poradenstvo a konzultácie
 • pomoc pri zostavení účtovnej závierky
 • príprava podkladov pre daňové priznanie
 • zabezpečenie súčinnosti s daňovým poradcom a audítorom
 • súčinnosť pri daňovej kontrole
 • komunikáciu s daňovým úradom a poisťovňami